Účetní služby v Liberci...

...Libereckém kraji i v dalších regionech

Naše firma KENTEP Liberec, s.r.o. se kromě jiných činností zabývá také komplexním zpracováním účetních agend pro naše klienty. Naše služby poskytujeme fyzickým i právnickým osobám, zpracováváme účetnictví pro neziskové organizace, příspěvkové organizace, bytová družstva...

Našim cílem je poskytovat všem našim klientům služby nejvyšší kvality a to za příznivé ceny. Velký důraz klademe na osobní přístup ke všem našim klientům.

Účetnictví a postupy při účtování jsou v České republice upraveny

zákonem o účetnictví,

který jednotlivým účetním jednotkám ukládá povinnost vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů.

Pro běžnou činnost v souladu s právní úpravou v České republice rozlišujeme:

  • Účetnictví
  • Daňovou evidenci

Účetnictví jako nástroj pro sledování a zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti je uspořádaný systém evidence, který se řídí

ZÁKONEM O ÚČETNICTVÍ.

Účetnictví slouží k poskytnutí informací důležitých pro řízení a rozhodování. Mezi základní funkce účetnictví patří také poskytnutí informace o tom, jak je danný podnikatelský subjekt ekonomicky schopný, jaké jsou jeho hospodářské výsledky. Výstupy z účetnictví musí být hodnověrné, srozumitelné a zejména správné.

Proto by tuto činnost měly vykonávat profesionálové...

Odkaz na naši firmu najdete také v katalogu účetních.

Novinky

Kontrolní hlášení

10.09.2015 16:15
S příchodem nového roku přichází i pro všechny podnikatele a živnostníky, kteří jsou registrováni k...

Evidenční listy

26.04.2015 17:47
Už máte odeslané evidenční listy (ELDP) od všech zaměstnanců? Pokud ne, tak je nejvyšší čas to...

Víte jak dlouho jste u ČSSZ pojištěn?

10.04.2015 09:08
ČSSZ eviduje u každého jeho konto doby pojištění. Od 1.4.2015 můžete, pokud máte svoji datovou...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>